AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để thu được nguồn cacbon và năng lượng từ lipit, vi sinh vật phải tổng hợp enzim ...(1)… tiết vào 
  môi trường để phân giải lipit thành …(2)… 

    (1), (2) lần lượt là: 

  • A. nuclêaza, nucleotit và glixerol
  • B. prôtêaza, axit béo và axit amin
  • C. lipaza, axit amin và glixerol
  • D. lipaza, axit béo và glixerol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>