YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định nhóm động vật gây hại cho cây trồng?

  • A. Trai sông, ốc sên
  • B. Ốc gạo, sò
  • C. Ốc nhồi, mực
  • D. Ốc sên, ốc bươu vàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ốc sên, ốc bươu vàng gây hại cho cây trồng.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330731

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON