YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hô hấp ở tôm khác với hô hấp ở châu chấu như thế nào?

  • A. Châu chấu hấp bằng ống khí
  • B. Tôm hô hấp bằng mang
  • C. Châu chấu hô hấp trên cạn
  • D. Tôm hô hấp dưới nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tôm hô hấp bằng mang còn châu chấu hô hấp bằng ống khí. 

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330727

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF