YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là đặc điểm giống nhau giữa sò, trai sông?

  • A. Cơ quan di chuyển kém phát triển
  • B. Đều sống ở nước ngọt
  • C.  Cơ thể mất đối xứng 2 bên
  • D. Đều sống ở nước mặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm giống nhau giữa sò, trai sông là cơ quan di chuyển kém phát triển do chúng có lối sống vùi lấp

  B sai, D sai sò sống ở nước mặn, trai sông sống ở nước ngọt

  C sai, cả 2 đều đối xứng 2 bên

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330686

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF