YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa?

  • A. Giúp ấu trùng tận dụng nguồn dưỡng khí và thức ăn dồi dào qua mang.
  • B. Giúp bảo vệ trứng và ấu trùng khỏi bị động vật khác ăn mất.
  • C. Giúp ấu trùng phát tán rộng.
  • D. A và B đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ có ý nghĩa : Giúp ấu trùng tận dụng nguồn dưỡng khí và thức ăn dồi dào qua mang; Giúp bảo vệ trứng và ấu trùng khỏi bị động vật khác ăn mất.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330651

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON