YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết loài nào sau đây là động vật chân bụng?

  • A. Giun đất
  • B. Rắn
  • C.
  • D. Ốc sên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ốc sên là "động vật chân bụng" có nghĩa là "động vật chân bụng". Sự di chuyển của ốc sên được gọi là sự leo trèo. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một con giun đất di chuyển nhanh hơn nhiều so với một con ốc sên.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF