YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là đặc điểm đặc trưng về cơ thể thân mềm?

  • A. Cơ thể không có phần phụ
  • B. Cơ thể có vỏ đá vôi
  • C. Cơ thể đối xứng toả tròn
  • D. Cơ thể mềm, không phân đốt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm đặc trưng về cơ thể thân mềm là cơ thể mềm, không phân đốt

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330714

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF