YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết đặc điểm nào KHÔNG phổ biến ở các protostomes?

  • A. não trước
  • B. hệ thần kinh lưng
  • C. cơ thể đối xứng song phương
  • D. phát triển miệng từ một phôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Động vật miệng nguyên sinh (Protostome)

  Động vật miệng nguyên sinh là một đơn vị phân loại không phân hạng nằm giữa siêu ngành và phân giới của giới động vật. Cùng với Động vật miệng thứ sinh và vài ngành nhỏ khác, chúng hợp thành nhóm động vật đối xứng hai bên, chủ yếu bao gồm các động vật có thân hình đối xứng hai bên và 3 lớp mầm.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON