YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là tên các bộ phận tham gia vào dinh dưỡng ở trai sông?

  • A. Ống hút nước
  • B. Ống thoát nước
  • C. Tấm miệng phủ lông
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tên các bộ phận tham gia vào dinh dưỡng ở trai sông là: ống hút nước, ống thoát nước, tấm miệng.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330679

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF