YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết số lượng loài ngành Thân mềm?

  • A. khoảng 50 nghìn loài.
  • B. khoảng 60 nghìn loài.
  • C. khoảng 70 nghìn loài.
  • D. khoảng 80 nghìn loài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngành Thân mềm có số lượng loài là khoảng 70 nghìn loài.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330683

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF