YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định động vật thuộc ngành Động vật thân mềm?

  • A. Trai, cua
  • B. Trai, hến
  • C. Trai, nhện
  • D. Trai, tôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các động vật thuộc ngành thân mềm gồm: Trai, hến

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON