YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm nào sau đây gồm các động vật đều thuộc ngành thân mềm?

  • A. Ốc sên, mực, hải quỳ, san hô
  • B. Mực, ốc sên, bạch tuộc, sò
  • C. Trai sông, hải quỳ, mực , ốc vặn
  • D. Tôm sông, hải quỳ, mực, ốc vặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mực, ốc sên, bạch tuộc, sò là động vật thân mềm.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330673

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON