YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết đâu là hình thức bắt mồi của mực?

  • A. Mực rình mồi tại một chỗ
  • B. Mực bắt mồi bằng tua dài, tua ngắn dùng để đưa mồi vào miệng
  • C. Mực đuổi theo mồi và dùng tua dài bắt mồi
  • D. Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mực rình mồi tại một chỗ sau đó bắt mồi bằng tua dài, tua ngắn dùng để đưa mồi vào miệng hoặc Mực đuổi theo mồi và dùng tua dài bắt mồi.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330669

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON