YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền cụm từ thích hợp
  Cơ thể trai (1)……………. . , đến mùa sinh sản, trai cái nhận tinh trùng của trai đực chuyển theo dòng nước vào để thụ tinh, trứng non đẻ ra được giữ trong (2)……………………. 

  • A. (1) lưỡng tính; (2) tấm miệng
  • B. (1) lưỡng tính; (2) tấm mang
  • C. (1) phân tính; (2) tấm mang
  • D. (1) phân tính; (2) tấm miệng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ thể trai phân tính, đến mùa sinh sản, trai cái nhận tinh trùng của trai đực chuyển theo dòng nước vào để thụ tinh, trứng non đẻ ra được giữ trong tấm mang

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON