YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết trung tâm thân trai có cấu tạo như thế nào?

  • A.  Phía trong là chân trai, phía ngoài là thân trai.
  • B. Phía trong là thân trai, phía ngoài là chân trai.
  • C.  Phía trên là chân trai, phía dưới là thân trai.
  • D. Phía trên là thân trai, phía dưới là chân trai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trung tâm thân trai có phía trong là thân trai, phía ngoài là chân trai. (Kiến thức cơ bản SGK)

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON