YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào đúng về cơ quan bài tiết của tôm sông?

  • A. Tôm sông có cơ quan bài tiết.
  • B. Cơ quan bài tiết là tuyến bài tiết.
  • C. Cơ quan bài tiết nằm ở đôi râu số thứ 1.
  • D. A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các nhận định đúng khi nói về cơ quan bài tiết của tôm sông là

  + Tôm sông có cơ quan bài tiết.

  + Cơ quan bài tiết là tuyến bài tiết.

  Ý còn lại sai do:

  + Cơ quan bài tiết nằm ở đôi râu số thứ 2.

  Kiến thức cơ bản trong SGK Sinh 7.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330703

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF