YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền cụm từ:
  Dưới vỏ là (1)……………. . mặt ngoài áo tiết ra (2)……………………. 

  • A. (1) áo trai; (2) lớp sừng
  • B. (1) áo trai; (2) lớp vỏ đá vôi
  • C. (1) thân; (2) lớp vỏ đá vôi
  • D. (1) thân; (2) lớp sừng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dưới vỏ là áo trai mặt ngoài áo tiết ra lớp vỏ đá vôi

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330666

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF