YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền cụm từ
  Ở trung tâm cơ thể trai sông: phía trong là (1)……………. . , phía ngoài là (2)……………………. 

  • A. (1) thân trai; (2) chân trai
  • B. (1) ống thoát; (2) ống hút
  • C.  (1) thân trai; (2) tấm mang
  • D. (1) khoang áo; (2) áo trai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở trung tâm cơ thể trai sông: phía trong là thân trai, phía ngoài là chân trai

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON