YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Em hãy cho biết bản lề của vỏ trai có vai trò gì?

  • A. Bảo vệ thân trai
  • B. Bắt thức ăn
  • C. Gắn 2 mảnh vỏ trai
  • D. Điều chình động tác đóng mở vỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bản lề của vỏ trai có vai trò gắn 2 mảnh vỏ trai

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF