YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền cụm từ
  Ốc anh vũ họ hàng với (1)……………. . , nhưng vẫn còn vỏ phủ ngoài cơ thể như vỏ ốc. Số tua miệng của chúng nhiều (khoảng 94 cái) (2)…………………….

  • A.  (1) bạch tuộc; (2) có giác bám
  • B. (1) mực; (2) có giác bám
  • C. (1) ốc sên; (2) không có giác bám
  • D. (1) mực; (2) không có giác bám

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ốc anh vũ họ hàng với mực, nhưng vẫn còn vỏ phủ ngoài cơ thể như vỏ ốc. Số tua miệng của chúng nhiều (khoảng 94 cái) không có giác bám.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330695

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON