YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chỉ ra đâu là tác hại mà thân mềm gây ra đối với đời sống con người?

  • A.  Làm hại cây trồng.
  • B. Là vật trung gian truyền bệnh giun, sán.
  • C. Chui rúc, đục ruỗng các vỏ gỗ thuyền bè, cầu cảng, gây hại lớn cho nghề hàng hải.
  • D. Cả A, B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tác hại mà thân mềm gây ra đối với đời sống con người là:

  A. Làm hại cây trồng.

  B. Là vật trung gian truyền bệnh giun, sán.

  C. Chui rúc, đục ruỗng các vỏ gỗ thuyền bè, cầu cảng, gây hại lớn cho nghề hàng hải.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 330716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON