YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền từ: .......là lớp bao gồm tôm hùm, tôm, tôm càng và cua.

  • A. Giáp xác
  • B. Chelicerata
  • C. Côn trùng
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giáp xác là lớp bao gồm tôm hùm, tôm, tôm càng và cua.

  Đáp án A.

  Giải thích: Động vật giáp xác, còn gọi là động vật vỏ giáp hay động vật thân giáp là một phân ngành động vật Chân khớp lớn và đa dạng gồm hơn 44.000 loài như cua, tôm hùm, tôm càng, tôm, tôm nước ngọt, lân hà, Oniscidea và hà biển. Chúng thường sống dưới nước và hô hấp bằng mang.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 330733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF