YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở nước ta là 

  • A. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.      
  • B. Đông Nam Bộ và Trung du miền núi Bắc Bộ.                             
  • C. Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. 
  • D. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149093

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON