YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đô thị có diện tích lớn thứ hai ở nước ta hiên nay là:

  • A. TP. Hồ Chí Minh.
  • B. Đà Nẵng.
  • C. Hà Nội. 
  • D. Hải Phòng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149113

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON