YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2013

                                                                                                                                  (Đơn vị: nghìn người)

  Năm  Tổng số Phân theo tuổi
  15 - 24 25 - 49 Từ 50 trở lên
  2005 44904,5 9168,0 28432,5 7304,0
  2013 53245,6 7916,1 31904,5 13425,0
  Lực lượng lao động từ 50 tuổi trở lên ở nước ta năm 2013 chiếm bao nhiêu %? 
  • A. 52,2.  
  • B. 0,25.  
  • C. 22,5.   
  • D. 25,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149085

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON