YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là:

  • A. thúc đẩy quá trình đô thị hóa.     
  • B. tăng trưởng kinh tế nhanh.
  • C. tăng lao động có chuyên môn kỹ thuật cao.  
  • D. thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 149084

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON