YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là:

  • A. thúc đẩy quá trình đô thị hóa.     
  • B. tăng trưởng kinh tế nhanh.
  • C. tăng lao động có chuyên môn kỹ thuật cao.  
  • D. thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149084

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON