YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào chưa chính xác của nguồn lao động nước ta hiện nay? 

  • A. Lao động có trình độ cao tập trung ở các thành phố lớn.
  • B. Có chất lượng ngày càng nâng cao. 
  • C. Trình độ chuyên môn kĩ thuật còn ít.  
  • D. Lao động trẻ, cán bộ quản lí đông đảo nhất là ở đồng bằng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149112

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON