YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, vùng công nghiệp mạnh nhất nước ta là 

  • A. Đồng bằng sông Hồng.  
  • B. Đông Nam Bộ.
  • C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.  
  • D. Đồng bằng sông Cửu Long.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON