YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN: 2000 - 2005  

                                                                                                                                 (Đơn vị : %)

  Năm

  2000

  2002

  2003

  2004

  2005

  Nông - lâm - ngư nghiệp

  65,1

  61,9

  60,3

  58,8

  57,3

  Công nghiệp - xây dựng

  13,1

  15,4

  16,5

  17,3

  18,2

  Dịch vụ

  21,8

  22,7

  23,2

  23,9

  24,5

  Nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu lao động nước ta

  • A. Khu vực công nghiệp - xây dựng có tỉ trọng nhỏ nhất và đang tăng.
  • B. Khu vực dịch vụ có tỉ trọng lớn thứ hai và đang tăng đều qua các năm.
  • C.

   Cơ cấu lao động có sự thay đổi chưa phù hợp với thực tế đất nước. 

  • D. Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp có tỉ trọng giảm đều qua các năm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 149079

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF