YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hướng chuyên môn hoá sản xuất nào không phải của vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ ? 

  • A. Gia cầm.  
  • B. Bò sữa.   
  • C. Cây công nghiệp cận nhiệt.   
  • D. Thuỷ sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON