YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là 

  • A. Đông Nam Bộ.
  • B. Duyên hải miền Trung.
  • C. Đồng bằng sông Hồng.   
  • D. Đồng bằng sông Cửu Long.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149089

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON