YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Việc tập trung lao động quá đông ở đồng bằng đã gây ra khó khăn gì cho phát triển kinh tế? 

  • A. Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở đồng bằng rất lớn.
  • B. Gây cản trở cho việc bố trí, sắp xếp, giải quyết việc làm.
  • C.

   Thiếu lao động để phát triển các ngành có kĩ thuật cao ở đô thị. 

  • D. Tránh được tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở miền núi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 149083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF