YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tỉ lệ dân thành thị nước ta còn thấp, chỉ chiếm 26,9% (2005) đều đó cho thấy 

  • A. quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra còn chậm.
  • B. điều kiện sống ở nông thôn được cải thiện đáng kể.
  • C.

   nền nông nghiệp phát triển mạnh cần nhiều lao động. 

  • D. hầu hết các đô thị ở nước ta có quy mô nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 149087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF