YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP ở nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng 

  • A. giảm tỉ trọng khu vực II, tăng tỉ trọng khu vực I và khu vực III.
  • B. tăng nhanh tỉ trọng khu vực III và khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II.
  • C.

   giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và khu vực III. 

  • D. tăng tỉ trọng của khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II và khu vực III.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON