YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

                                CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA NĂM 1999 VÀ 2005           

    (Đơn vị: %)

  Năm

  1999

  2005

  Từ 0 đến 14 tuổi

  33,5

  27,0

  Từ 15 đến 59 tuổi

  58,4

  64,0

  Từ 60 tuổi trở lên

  8,1

  9,0

  Trong cơ cấu nhóm tuổi của dân số nước ta xếp thứ tự từ thấp đến cao là 

  • A. trong độ tuổi lao động, dưới độ tuổi lao động, ngoài độ tuổi lao động.     
  • B. ngoài độ tuổi lao động, dưới độ tuổi lao động, trong độ tuổi lao động.
  • C.

   ngoài độ tuổi lao động, trong độ tươt lao động, dưới độ tuổi lao động. 

  • D. dưới độ tuổi lao động, trong độ tuổi lao động, ngoài độ tuổi lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON