YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Miền núi và cao nguyên ở nước ta có mật độ dân số thấp là do 

  • A. tài nguyên đất, nước bị hạn chế.        
  • B. thiếu tài nguyên cho sự phát triển công nghiệp.
  • C. khí hậu phân hoá theo độ cao.      
  • D. trình độ kinh tế - xã hội còn thấp.    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON