YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 18, hãy cho biết cây chè được trồng chủ yếu ở những vùng nào sau đây? 

  • A. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.   
  • B. Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
  • C. Trung du miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.  
  • D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 149102

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON