YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào quyết định đến sự phân bố dân cư nước ta? 

  • A. điều kiện tự nhiên.          
  • B. trình độ phát triển kinh tế.
  • C. lịch sử chuyển cư. 
  • D. lịch sử khai thác lãnh thổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 149098

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON