AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X, Y, Z là 3 este tạo thành từ axit axetic với mỗi ancol sau: metanol; etylen glicol và glixerol. Hỗn hợp A gồm X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A bằng oxi dư thu được CO2 và 4,41 gam nước. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A bằng dung dịch NaOH dư thu được muối và 3,09 gam hỗn hợp các ancol. Giá trị của m là

  • A. 7,29. 
  • B. 2,18. 
  • C. 3,25. 
  • D. 6,45.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  X, Y, Z lần lượt là CH3COOCH3, (CH3COO)2C2H4, (CH3COO)3C3H5.

  Theo đề ta có: 3nX + 5nY + 7nZ = 0,245 (1) và 32nX + 62nY + 92nZ = 3,09 (2)

  Lấy (2) - 2.(1) ⇒ nX + 2nY + 3nZ = 0,1

  BTKL: mA = 0,1.82 + 3,09 - 0,1.40 = 7,29 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>