ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho các thí nghiệm sau:

  (a) Dẫn H2 qua Al2O3 nung nóng.

  (b) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

  (c) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

  (d) Cho thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng.

  (e) Cho bột kẽm vào dung dịch AgNO3.

  (g) Nung nóng muối AgNO3.

  Số thí nghiệm mà sản phẩm tạo ra có đơn chất là

  • A. 5
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (a) Khí H2 không tác dụng với Al2O3.
  (b) 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2
  (c) 2Na + CuSO4 + 2H2O → Cu(OH)2 + Na2SO4 + H2
  (d) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
  (e) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag
  (g) 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>