YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết m gam hỗn hợp Mg, MgO, MgCO3 và Mg(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,21 mol HCl (vừa đủ). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 57,535 gam muối clorua và thoát ra 4,256 lít (đktc) khí X gồm CO2 và NO. Tỉ khối của X so với H2 bằng 390/19. Thành phần trăm theo khối lượng của MgO trong hỗn hợp đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 26%. 
  • B. 18%. 
  • C. 41%. 
  • D. 12%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hỗn hợp X gồm nCO2 = 0,15 mol và nNO = 0,04 mol  nMgCO3 = 0,15 mol

  Dung dịch Y có Mg2+ (x mol), Cl- (1,21 mol), NH4+ (y mol)

  Laạp hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}
  2x + y = 1,21\\
  24x + 18y = 14,58
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,6\\
  y = 0,01
  \end{array} \right.\)

  BTNT(N) nMg(NO3)2 = 0,025 mol

  BT electron: nMg = 0,1 mol ⇒ nMgO = 0,325 mol ⇒ %mMgO = 41%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA