YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho thí nghiệm được mô tả bằng hình vẽ dưới đây:

  Nhận xét nào sau đây là đúng ?

  • A. Nhỏ dung dịch BaCl2 vào bình đựng nước brom sau thí nghiệm kết thúc thấy có kết tủa trắng.
  • B. Khí Y có thể làm nhạt màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.
  • C. Dung dịch nước brom dư có tác dụng hấp thụ H2S trong hỗn hợp X.
  • D. Dẫn khí Y vào dung dịch CaCl2 thấy có kết tủa trắng tạo thành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>