AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai este đơn chức X, Y (MX < MY) được tạo thành từ axit cacboxylic đơn chức, mạch hở Z và hai ancol là đồng đẳng liên tiếp. Hỗn hợp A gồm X, Y có số mol bằng nhau. Thủy phân hoàn toàn 27,9 gam A bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được hỗn hợp ancol và 28,2 gam muối. Thành phần trăm theo khối lượng của X trong A là

  • A. 46,2%. 
  • B. 54,3%.
  • C. 44,8%. 
  • D. 56,8%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Este có dạng RCOOR’, khi tác dụng với NaOH tạo thành muối có dạng RCOONa

  Nhận thấy: mmuối > meste ⇒ MR’ < 23 ⇒ Hai ancol đó là CH3OH và C2H5OH.

  Gọi x là số mol của từng chất X, Y.

  BTKL:  27,9  + 40.(x + x) = 28,2  + 32x + 46x  ⇒ x = 0,15

  Mà Mmuối = 28,2/0,3 = 94 : CH2= CHCOONa

  ⇒ X là CH2=CHCOOCH3 có %m = 46,24%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>