AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ A mạch hở có công thức phân tử C7H10O5. Thủy phân hoàn toàn A trung dung dịch axit đun nóng thu được các hợp chất B, C, D theo sơ đồ sau:

  A (C7H10O5) + H2O ⇔ B + C + D.

  A + Na → H2 + ....

  D + Cu(OH)2 → dung dịch màu xanh lam.

  B + AgNO3 + NH3 + H2O → F + Ag + ....

  F + NaOH → H↑ + ....

  C + dung dịch Br2 → mất màu.

  Biết B và C là hai chất hữu cơ đơn chức. Cho các nhận xét sau:

  (a) A là hợp chất hữu cơ tạp chức.

  (b) Dung dịch A làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

  (c) Khi cho phản ứng H2 (xúc tác Ni, t°) một phân tử A phản ứng tối đa 2 phân tử H2.

  (d) Dung dịch A có phản ứng tráng bạc (với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng).

  (e) Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn A.

  (g) A có thể làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.

  Số nhận xét đúng là

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các công thức cấu tạo của A thoả mãn là H-COO-CH2-CH(OH)-CH2-OOC-CH=CH2 ; H-COO-CH(CH2OH)-CH2-OOC-CH=CH2 ; CH2=CH-COO-CH(CH2OH)-CH2-OOC-H.
  (a) Đúng.
  (b) Sai, Dung dịch A không làm quỳ tím đổi màu.
  (c) Sai, Khi cho phản ứng H2 (xúc tác Ni, t°) một phân tử A phản ứng tối đa 1 phân tử H2.
  (d) Đúng.
  (e) Sai, Có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn A.
  (g) Đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>