YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy 14,15 gam hỗn hợp X gồm Zn, Mg, Al bằng oxi thu được 16,95 gam hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Z và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn Z thu được m gam các muối khan. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  • A. 35,45. 
  • B. 35,25. 
  • C. 47,875. 
  • D. 42,725.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: nO = 0,175 mol ⇒ nHCl = nCl- = 2nH2 + 2nO = 0,95 mol

  ⇒ mZ = mX + mCl- = 47,875 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA