AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận xét sau đây:
  (a) Trong phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°), glucozơ đúng vai trò là chất oxi hóa.
  (b) Fructozơ có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
  (c) Thủy phân saccarozơ thu được hai loại monosaccarit.
  (d) Axit axetic có công thức dạng Cn(H2O)m nên axit axetic là một loại monosaccarit.
  (e) Xenlulozơ được tạo thành từ các đơn vị β-glucozơ.
  (g) Dung dịch I2 làm dung dịch hồ tinh bột chuyển sang màu xanh.
  Số nhận xét đúng là

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (d) Sai, Vì giá trị nhỏ nhất của n và m là đều bằng 6.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>