YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận xét sau đây:

  (a) Hợp chất CH3COONH3CH3 có tên gọi là metyl aminoaxetat.

  (b) Cho glucozơ vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thấy cốc chuyển sang màu đen,có bọt khí sinh ra.

  (c) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

  (d) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản chỉ thu được hỗn hợp các α-aminoaxit.

  (e) Fructozơ và glucozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

  (g) Hidro hóa hoàn toàn triolein (bằng H2, xúc tác Ni, đun nóng) thu được tristearin.

  Số nhận xét đúng là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (a) Đúng.
  (b) Sai, Saccarozơ mới bị hoá đen khi tiếp xúc với H2SO4 đặc.
  (c) Sai, Dung dịch anilin không làm quỳ tím đổi màu.
  (d) Đúng.
  (e) Đúng.
  (g) Đúng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>