AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhỏ 100 ml dung dịch NaOH 0,1M vào 50 ml dung dịch phenol (C6H5OH) 0,02M thu được dung dịch X. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, tổng khối lượng chất tan trong X là

  • A. 0,494 gam. 
  • B. 0,476 gam. 
  • C. 0,513 gam. 
  • D. 0,529 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất tan gồm C6H5ONa : 0,001 mol và NaOH: 0,009 mol ⇒ m = 0,476 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>