AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X chứa 2,12 gam Na2CO3 và 1,26 gam NaHCO3. Giá trị của V là

  • A. 1,12
  • B. 0,784
  • C. 1,232
  • D. 1,008

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  BT: C → nCO2 = nNa2CO3 + nNaHCO3 = 0,035 mol → VCO2 = 0,784 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA