AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 1,69 gam hỗn hợp A gồm 2 amin đơn chức X, Y (MX < MY) là đồng đẳng liên tiếp vào dung dịch HCl dư thu được 3,515 gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần trăm theo khối lượng của X trong A là

  • A. 73,4%. 
  • B. 75,7%. 
  • C. 26,6%.
  • D. 24,3%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  BTKL: nHCl = n amin = 0,05 mol

  Mamin = 33,8 ⇒ X là CH5N và Y là C2H7N

  ⇒ % mX = 73,37% và %mY = 26,63%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>